28.12.2022
Nene, pokud jste ale automaticky odpověděli ano, nelámejte nad sebou hůl. Nejste sami.

Bohužel stejná bude odpověď velké většiny. I cestovní kanceláře budou tento hrubý omyl inzerovat a k tomu ještě dodají, že se zde setkávají dva velké oceány, Indický a Atlantský. Pokud byste se chtěli dostat na správné místo, museli byste popojet něco málo přes 200 km na jihovýchod od Mysu Dobré Naděje do Cape Agulhas, neboli ke Střelkovému mysu. Ano, zde je nejjižnější místo afrického kontinentu a zde se také teoreticky oba oceány setkávají. Teoreticky, protože samozřejmě není rovná linie setkání oceánů díky extrémně silným oceánským proudům. Také neuvidíte přímou hranici dvou oceánu s rozdílnou barvou. Nicméně tímto se kouzlo okamžiku neztrácí. Jste opravdu na nejjižnějším místě Afriky. Odtud to už dál na jih po pevnině nejde. Zde budete obklopeni rozlehlou krajinou s více než 2000 endemických rostlin a divokostí oceánů. Po krátké procházce dojdete ke kamennému bloku s nápisem Cape Agulhas , česky Střelkový mys. Ti z vás, co nadšeně ve škole naslouchali při hodinách zeměpisu a dějepisu si vzpomínají, proč název střelkový. Jméno tomuto mysu dal v roce 1488 známý portugalský námořník Bartoloměj Dias, první námořník, kterému se povedlo obeplout Mys Dobré Naděje (tenkrát nazývaný Mys bouří), portugalské jméno je Cabo das Agulhas, tedy mys jehly/střelky. V době objevu se magnetický severní pól shodoval s pravým severem v tomto regionu a střelka kompasu ukazovala přesně na sever.

Hned v blízkosti je další významná atrakce, kterou nemůžete opominout. Maják postavený v roce 1848, který stále funguje a jeho světlo je viditelné až 30 námořních mil. Je jedním ze 45 majáků postavených kolem divokého pobřeží Jižní Afriky a funguje jako jediné muzeum v JAR s exponáty vystavenými přímo v majáku. Pro ty z vás, kteří nemáte strach z výšek, nebude problém vystoupat velmi příkrým schodištěm, jež je zakončeno téměř kolmým žebříkem. Odměnou pro vás bude vchod na dvoupatrový ochoz kolem střechy majáku a nezapomenutelný výhled i zážitek.

Tak, to byste měli, vaše noha spočinula na jednom z významných míst naší planety. Nicméně Mys dobré naděje, sen všech cestovatelů, nemůžete opominout. Tolik lidí ho zná, ale pouze „hrstka“ se tam dostane, to bude náš další cíl.

Těším se na vás,

Zuzana, Vaše průvodkyně Jižní Afrikou.

Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.