Při úvaze o tom, zda se před cestou do zahraničí nechat očkovat a pokud ano, tak proti kterým nemocem, je třeba vzít v úvahu především zvolenou destinaci a v jejím rámci též charakter vaší dovolené. Budete trávit dovolenou v Evropě, nebo jste si vybrali exotiku? A budete se plavit na plachetnici, ležet na pláži u luxusního hotelu, nebo se vydáte na dobroduružnou výpravu džunglí? 

Kromě toho může hrát roli také váš věk a celkový zdravotní stav. Různé skupiny lidí mohou být k jednotlivým nemocem více či méně náchylné. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že pokud máte historii nežádoucích účinků očkování v minulosti nebo máte oslabený imunitní  systém, je třeba o to pečlivěji zvažovat, zda to které očkování bude pro vás skutečně nezbytné. 

Před jakoukoli cestou (a vlastně i bez ohledu na ni) lze doporučit zkontrolovat si platnost očkování proti tetanu, které je v České republice povinné a mělo by se obnovovat každých deset let. K obvyklejším patří též očkování proti hepatitidě A (tzv. nemoci špinavých rukou, která se v podmínkách, kdy je ne vždy možné dodržovat vysoký standard hygieny, poměrně snadno přenáší a patří k nejčastějším onemocněním získaným na cestách), případně i hepatitidě B, která se přenáší především tělními tekutinami.  V případě, že plánujete pobývat delší dobu v přírodě mimo dosah rychlé zdravotní pomoci, a pokud se jedná o místo s výskytem vztekliny, možná zvážíte očkování proti této nemoci, která je při absenci náležitého ošetření v prvních třech dnech od nakažení zpravidla smrtelná. 

V případě exotičtějších destinací, jako je například Kambodža nebo Thajsko, velmi závisí na tom, jakou formou budete dovolenou trávit. Pokud plánujete túry mimo hlavní turistická centra, pobyt v džungli, nebo pokud rádi  zkoušíte ty nejzvláštnější pokrmy, které místní kuchyně může nabídnout, lze doporučit výše uvedená očkování doplnit o další, specificky doporučovaná ve vztahu k těmto destinacím. Sem patří především očkování proti břišnímu tyfu, jehož riziko hrozí při požití kontaminované vody nebo jídla, a dále očkování proti japonské encefalitidě, přenášené komáry rodu Culex. Další očkování již nejsou tak typická, ale specialista na cestovní medicínu vám je ve vašem konkrétním případě může doporučit. Před cestou do těchto destinací, zejména pokud plánujete dobrodružnější formu dovolené, se také podívejte na informace týkající se prevence malárie
 

Uvedené informace nemusejí být kompletní a ani nezaručujeme jejich pravidelnou aktualizaci. Rozhodně nenahrazují konzultaci s lékařem. Pokud vás problematika očkování zajímá, doporučujeme vám, abyste se 6-8 týdnů před cestou obrátili na místní očkovací centrum / centrum cestovní medicíny za účelem konzultace.